Wat doet KINE - TEAM Koningshooikt


  • Algemene kinesitherapie en motorische revalidatie
  • Fasciatherapie
  • Pelvische reëducatie
  • Lymfedrainage
  • Pré - en postnatale kiné
  • SPECIFIEK voor KINDEREN
  • Bobath-therapie
  • Psychomotorische therapie - Hendrickx therapie
  • Neurologische ontwikkelingsmethodieken
  • Typ-10 ; blind leren typen

Psychomotorische therapieDit is een therapie waarbij gewerkt wordt rond de basisvaardigheden van het kind, vooral in de motorische ontwikkeling
bv. Baby's : voorkeurshouding,
te laat zitten of kruipen.

Peuters, kleuters en lageschoolkinderen
moeilijkheden met grove en/of fijne motoriek, lateralisatie problemen,
het tempo niet aankunnen
en concentratieproblemen


www.vkohendrickx.be

Bobath behandelingHeeft tot doel om te streven naar het verbeteren en optimaliseren van de motoriek van kinderen met een

( al dan niet aangeboren ) hersenletsel ( CP ) en ook voor kinderen met een Neuro-motorische problematiek of ontwikkelingsstoornis
Voor zowel kinderen met heel ernstige problematiek als kinderen met geringe problematiek.
Bobath-therapie is een heel kindvriendelijke therapie.
Een vroegtijdige therapeutische aanpak is zeer belangrijk !


www.bobath.be

FasciatherapieIs een zachte, diepgaande en niet-manipulatieve vorm van behandelen. Vertrekkende vanuit het lichaam en de beweging in de patient zorgt de fasciatherapie voor een beter functioneren.

De behandeling bestaat uit een manuele behandeling en oefentherapie, introspectie en eventueel een therapeutisch gesprek.

Voor wie fascia?

Therapeutisch blokkades, Fibromyalgie
arthrose, functionele klachten, spijsverteringsproblemen,
circulatieproblemen,
oedeem, doorbloedingsproblemen,
psycho - emotionele stoornis, CVS,
fibromyalgie, emotionele overgevoeligheid,
vormende begeleiding, stress en concentratieproblemen


www.fashia.be